เรียนศิลปะ

เรียนศิลปะ Cartoon Charector / Arts for kids

เรียนศิลปะ

Cartoon Charector / Arts For kids

 • เรียนศิลปะสำหรับเด็ก
 • เรียนรู้การใช้สีชนิดต่างๆได้อย่างถูกวิธี
 • เรียนรู้การวาดเส้นสำหรับการ์ตูนคาแรคเตอร์
 • เรียนรู้การวาดคนในอิริยาบถต่างๆ
 • เรียนรู้การวาดคนในมุมทิศทางต่างๆ
 • ฝึกฝนการวาดชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆอย่างละเอียด เช่น ผม ตา จมูก ปาก มือ เท้า หู
 • ฝึกการวาดนพร้อมกับเสื้อผ้า
 • เรียนรู้เทคนิกในการลงรูปภาพในสติ๊กเก้อไลน์

การเรียนศิลปะ เพื่อฝึกสมาธิ

หลักสูตรการสอนศิลปะ

“เน้นการสอนที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามอายุ ตั้งแต่ 3 ขวบครึ่ง – ผู้ใหญ่”

 • มุ่งเป้าหมายกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างจินตนาการเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย
 • บำบัดปัญหาของผู้เรียนในด้านสมาธิ เสริมสร้างปัญญา พัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนให้เป็นคนสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ/อารมณ์ อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
 • เน้นความอิสระทางความคิด ผู้เรียนสามารถแสดงออกทางศิลปะอย่างไร้ขอบเขต
 • สามารถสร้างผลงานเป็นของตนเองได้

 

หลักสูตรการสอนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

 1. Baby Genius (3ขวบครึ่ง -5 ขวบ)
 2. Young Artist จะแบ่งเป็น 2 ระดับ

– Junior (5-7 ขวบ)

– Advance (8 – 11 ขวบ)

 1. Basics for the Beginning Artist (12 ปี ขึ้นไปไม่จำกัดอายุ)

– คอร์ส สีน้ำแบบญี่ปุ่น

– คอร์ส Drawing ลายเส้นแบบจิตรกรรม

 1. Art for Entrance (สำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย)

– วาดเส้น

– องค์ประกอบนิเทศศิลป์

– นิเทศศิลป์

– แฟชั่นดีไซน์

– ตกแต่งภายใน

 

 

“ ศิลปะ ก็คือหนทางแห่งการปลดปล่อยอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ตามความต้องการของแต่ละคน และช่วยพัฒนาศักยภาพในด้านการเรียน การเล่น และการแสดงออกต่างๆ”

 

Baby Genius (3 ขวบครึ่ง -5 ขวบ) ศิลปะจะเป็นสิ่งที่ช่วยการนำไปสู่การพัฒนาจิตใจ และเสริมสร้างสติปัญญาของเด็กได้เป็นอย่างดี ทางสถาบันจึงนำศิลปะมาใช้เพื่อบำบัดความคิด ขัดเกลาจิตใจให้กับเด็กจะนำไปสู่การสร้างสมาธิ เพิ่มการพัฒนาอารมณ์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รวมไปถึงเสริมสร้างทักษะทางสังคม

** ครูจะวิเคราะห์กระบวนการความคิดทางจิตใจของเด็ก ผ่านทางงานศิลปะ และช่วยเติมแต่งกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และสอนให้เด็กรู้จักกับคำว่าจินตนาการ

 

Young Artist จะแบ่งเป็น 2 ระดับ

– Junior (5-7 ขวบ) ปลูกฝังความคิดทางด้านศิลปะ

สานต่อความต้องการของผู้ปกครอง ที่อยากให้บุตรหลานมีพื้นฐาทางศิลปะ

และเพิ่มวิธีคิดของเด็กให้เกิดการฝึกจินตนาการ

 

 

– Advance (8 – 11 ขวบ) เพิ่มทักษะพัฒนาความคิด สร้างจินตนาการให้ลึกซึ้ง ปูพื้นฐานไปสู่การเป็น creative artist ในอนาคต

 

( กระดาษ พู่กัน ดินปั้น สีน้ำ สีโป๊สเตอร์ สีเทียน สีอะคริลิค )

 

 

Basics for the Beginning Artist (12 ปี ขึ้นไปไม่จำกัดอายุ)

– คอร์ส สีน้ำแบบญี่ปุ่น

เรียน 8 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง

– คอร์ส Drawing ลายเส้นแบบจิตรกรรม

ศิลปะสำหรับทุกวัยเพื่อฝึกทักษาและพัฒนาการเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ถึงระดับสูง

 

Art for Entrance (สำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย)

– วาดเส้น

– องค์ประกอบนิเทศศิลป์

– นิเทศศิลป์

– แฟชั่นดีไซน์

– ตกแต่งภายใน

 

(นักเรียนเตรียมมาได้เอง ดินสอ 2b ,EE ,ยางลบ )

(หรือมาซื้อที่สถาบันกวดวิชา)

สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่

สถาบัน Newbridge Academy

หรือติดต่อได้ที่ 086-784-9626

สามารถ ติดต่อสมัครเรียนได้แล้ววันนี้
เปียโน
ร้องเพลง
กีตาร์
ไวโอลิน
ดีเจ
ศิลปะ
แต่งเพลง,ทำเพลง(ล่าสุด)
กลองชุด
แอ๊คติ้ง
ได้ที่ NewBridge Academy
โทร.086-784-9626
ติดตามข่าวสารได้ที่
FaceBook : https://www.facebook.com/NewbridgeAcademyTH

Line@ : NewbridgeAcademy

แผนที่