เรียนไวโอลิน

เรียนไวโอลิน/Violin

เรียนไวโอลิน

วิชาไวโอลินเป็นวิชาที่สามารถเรียนได้ตั้งแต่5ขวบขึ้นไป

  • โดยเน้นวิธีการจับไวโอลินและคันชัก
  • การวางนิ้วมือบนไวโอลินที่ถูกต้องทั้งยังสอนทักษะการฟัง
  • สอนการวางPositionของนิ้วมือให้วางถูกวิธี
  • สอนการการอ่านโน้ตไวโอลิน
  • สอนเล่นเพลงแบบง่ายๆสามารถเล่นเพลงง่ายๆได้อย่างรวดเร็ว

หลักสูตรการเรียนไวโอลิน

ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดนตรีที่มีขนาดเล็กที่สุดในกลุ่มเครื่องสาย อันประกอบด้วย ไวโอลิน(Violin) วิโอล่า(Viola) เชลโล่(Cello) และดับเบิ้ลเบส(Double bass) ตั้งเสียงจากสายล่างสุดถึงบนสุด G-D-A-E

การเรียนไวโอลิน ผู้เรียนจะได้เริ่มต้นตั้งแต่การจัดท่าทางเครื่องดนตรีให้ถูกต้องกับสรีระ การวางคันชัก(Bow) มือขวา การกดตำแหน่งมือซ้าย ซึ่งไม่มีตำแหน่ง(Fret) บอกว่าเสียงใดต้องวางนิ้วที่ตำแหน่งใด ผู้เล่นเครื่องสายทุกเครื่องจะใช้ความเคยชินของนิ้วมือซ้ายในการวางไปในตำแหน่งเสียงที่ถูกต้อง เริ่มต้นด้วยการสีสายเปล่า จากนั้นผู้เรียนจึงเรียนรู้การอ่านโน้ต ในกุญแจซอล (Treble Clef) และจังหวะ ฝึกฝนการฟังเสียงและแยกแยะเสียงที่เพี๊ยนได้ จากนั้นจึงเริ่มต้นเล่นบทเพลงง่ายๆสำหรับไวโอลิน หลักสูตรการสอนไวโอลินส่วนใหญ่จะมีตั้งแต่ Suzuki school ซึ่งให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการฟังและเล่นตาม ซึ่งเหมาะสมกับผู้เรียนทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ การเล่นไวโอลินเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่เรียกได้ว่าเรียนรู้ได้อย่างไม่จบสิ้น แต่ว่า ผู้เรียนสามารถกำหนดกรอบของเวลาได้ว่า จุดใดคือเป้าหมาย บางท่านอาจต้องการจะเล่นเพลงง่ายๆได้อย่างไพเราะ ซึ่งอาจใช้เวลาไม่นานเพียง3-4 เดือน

โรงเรียน Newbridge Academyของเรา ครูสอนไวโอลินจะปูพื้นฐานทุกอย่างที่จำเป็นตั้งแต่แรกอย่างถูกต้อง ซึ่งเมื่อผู้เรียนต้องการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป จะทำได้โดยง่ายขึ้นกว่าการต้องปรับแก้ใหม่ทั้งหมดในผู้ที่มีพื้นฐานไม่แน่นพอ การบรรเลงไวโอลินในระดับสูงจะมีการเรียนรู้และตีความบทประพันธ์เพลงตามแนวทางของดนตรีแต่ละยุคสมัยได้ด้วยความเข้าใจเพิ่มเติม นอกจากครูผู้สอนจะแนะนำเรื่องท่าทางและเทคนิคแล้ว ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง จะเป็นสิ่งที่ผู้เรียนได้รับอย่างต่อเนื่องในการเรียนการสอน

อุปกรณ์การเรียน 
¬ ไวโอลิน
¬ ที่รองบ่าไวโอลิน
¬ ผ้าเช็ดหน้าสำหรับทำความสะอาดไวโอลิน
¬ หนังสือเรียน STEP BY STEP
¬ แบบฝึกหัดเพิ่มเติมจากอาจารย์ผู้สอนเป็น Sheet

สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่

สถาบัน Newbridge Academy

หรือติดต่อได้ที่ 086-784-9626

สามารถ ติดต่อสมัครเรียนได้แล้ววันนี้
เปียโน
ร้องเพลง
กีตาร์
ไวโอลิน
ดีเจ
ศิลปะ
แต่งเพลง,ทำเพลง(ล่าสุด)
กลองชุด
แอ๊คติ้ง
ได้ที่ NewBridge Academy
โทร.086-784-9626
ติดตามข่าวสารได้ที่
FaceBook : https://www.facebook.com/NewbridgeAcademyTH

Line@ : NewbridgeAcademy

แผนที่